Skip to main content
Contribution to Book
Osmanlı Devleti'nde Üniversite Darülfünûn
Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Konya (Bildiriler Kitabı) (2000)
  • Yaşar Semiz, Selcuk University
Publication Date
2000
Editor
Alâaddin Aköz, Bayram Ürekli, Ruhi Özcan
Publisher
Selçuk Üniversitesi
Citation Information
Yaşar Semiz. "Osmanlı Devleti'nde Üniversite Darülfünûn" KonyaUluslararası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Konya (Bildiriler Kitabı) (2000)
Available at: http://works.bepress.com/yasar_semiz/42/