Skip to main content

About Xiaoyan Xu

Dr. Xiaoyan Xu is an Associate Professor in the Department of Accounting & Finance at San José State University.

Positions

Present Associate Professor, Accounting & Finance, San Jose State University
to


$
to
Enter a valid date range.

to
Enter a valid date range.


Contact Information

xiaoyan.xu@sjsu.edu

Email: