Skip to main content
Article
Hydrogen Passivation Induced Dispersion of Multi-Walled Carbon Nanotubes
Advanced Materials
  • Yingchao Yang
  • Zhi-Hui Xu
  • Zhengwei Pan
  • Xiaodong Li, University of South Carolina - Columbia
Publication Date
2-14-2012
Document Type
Article
Citation Information
Yingchao Yang, Zhi-Hui Xu, Zhengwei Pan and Xiaodong Li. "Hydrogen Passivation Induced Dispersion of Multi-Walled Carbon Nanotubes" Advanced Materials Vol. 24 Iss. 7 (2012) p. 881 - 885
Available at: http://works.bepress.com/xiaodong_li/81/