Skip to main content
Article
Nanomechanical Characterization of Polyaniline Coated Tobacco Mosaic Virus Nanotubes
Journal of Biomedical Materials Research Part A
  • Xinnan Wang
  • Zhongwei Niu
  • Siqi Li
  • Qian Wang
  • Xiaodong Li, University of South Carolina - Columbia
Publication Date
10-1-2008
Document Type
Article
Citation Information
Xinnan Wang, Zhongwei Niu, Siqi Li, Qian Wang, et al.. "Nanomechanical Characterization of Polyaniline Coated Tobacco Mosaic Virus Nanotubes" Journal of Biomedical Materials Research Part A Vol. 87A Iss. 1 (2008) p. 8 - 14
Available at: http://works.bepress.com/xiaodong_li/111/