Skip to main content
Article
Sex difference in QTc prolongation in chronic institutionalized patients with schizophrenia on long-term treatment with typical and atypical antipsychotics
Faculty of Health and Behavioural Sciences - Papers (Archive)
 • Fu Yang
 • Xiang Wang
 • Xiu Liu
 • Ke Zhao
 • Wei Fu
 • Xue Hao
 • Xing Zhang
 • Guo Huang
 • Sheng Qu
 • Jing Bai
 • Xu-Feng Huang, University of Wollongong
 • Thomas Kosten
 • Xiang Zhang
RIS ID
35701
Publication Date
1-1-2011
Publication Details

Yang, F. De., Wang, X. Qun., Liu, X. Ping., Zhao, K. Xin., Fu, W. Hong., Hao, X. Ru., Zhang, X. Li., Huang, G. Shu., Qu, S. Cai., Bai, J. Shen., Huang, X., Kosten, T. R. & Zhang, X. Yang. (2011). Sex difference in QTc prolongation in chronic institutionalized patients with schizophrenia on long-term treatment with typical and atypical antipsychotics. Psychopharmacology, 216 (1), 9-16.

Citation Information
Fu Yang, Xiang Wang, Xiu Liu, Ke Zhao, et al.. "Sex difference in QTc prolongation in chronic institutionalized patients with schizophrenia on long-term treatment with typical and atypical antipsychotics" (2011)
Available at: http://works.bepress.com/xhuang/98/