Skip to main content
Article
Functional coupling of Tmem74 and HCN1 channels regulates anxiety-like behavior in BLA neurons
Molecular Psychiatry (2019)
 • Ling-Xiao Shao, Zhejiang University
 • Quan Jiang, Zhejiang University
 • Xiu-Xiu Liu, Zhejiang University
 • Dong-Mei Gong, Zhejiang University
 • Dong-Mei Gong, Zhejiang University City College
 • Yi-Xuan Yin, Zhejiang University
 • Yi-Xuan Yin, Zhejiang University City College
 • Gang Wu, Zhejiang University
 • Ning-He Sun, Zhejiang University
 • Cheng-Kun Wang, Zhejiang University
 • Qiao-Zhen Chen, Zhejiang University
 • Chao Yu, Life Sciences Institute
 • Wei-Xing Shi, Loma Linda University
 • Heng-Yu Fan, Life Sciences Institute
 • Kohji Fukunaga, Tohoku University
 • Zhong Chen, Zhejiang University
 • Ying-Mei Lu, Nanjing Medical University
 • Ying-Mei Lu, Zhejiang University City College
 • Feng Han, Nanjing Medical University
Publication Date
March 18, 2019
DOI
10.1038/s41380-019-0402-8
Citation Information
Ling-Xiao Shao, Quan Jiang, Xiu-Xiu Liu, Dong-Mei Gong, et al.. "Functional coupling of Tmem74 and HCN1 channels regulates anxiety-like behavior in BLA neurons" Molecular Psychiatry (2019) p. 1
Available at: http://works.bepress.com/weixing-shi/5/