Skip to main content
Book
Trajnostni razvoj: Ekonomski, družbeni in okoljski vidiki
(2015)
  • Andrej Bertoncelj, University of Primorska
  • Mitja Bervar
  • Maja Meško, University of Primorska
  • Andrej Naraločnik
  • Bojan Nastav
  • Vasja Roblek
  • Anita Trnavčevič, University of Primorska
Abstract
Trajnostni razvoj je oblika razvoja in napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, pri tem pa ne ogroža prihodnjih generacij pri zadovoljevanju njihovih potreb. Pomeni odgovoren in uravnotežen dvig materialne, socialne in okoljske blaginje ter prehod od politike odvisnosti k politiki trajnostne (samo)zadostnosti.
Za prehod v gospodarstvo, utemeljeno na znanju, potrebujemo preoblikovanje v smeri inovacijskega in cikličnega gospodarstva ter korenite spremembe pri upravljanju gospodarskih subjektov. Potrebna je celostna preobrazba, za njeno udejanjenje pa (spo)znanje o vlogi in pomenu trajnostnega razvoja za celotno družbo.
Knjiga opozarja na nevarnosti in nevzdržnost sedanjega poslovnega modela, hkrati pa predstavlja sodobno paradigmo razvoja človeške družbe in gospodarskih organizacij, s številnimi primeri iz prakse domačih in tujih gospodarskih družb.
Celovito so predstavljeni soodvisni vidiki trajnostnega razvoja:• gospodarstva, s trajnostno in donosno rastjo pri vzdržnem toku materialnih dobrin, 
• okolja, z razvojem, ki ne uničuje pomembnih oskrbnih in bioloških sistemov planeta,
• družbe, z razvojem, ki omogoča pravično blaginjo in medgeneracijsko pravičnost,
• kulture, z razvojem, ki omogoča medkulturni dialog in raznolikost.
Knjiga je namenjena managerjem, podjetnikom, oblikovalcem politik in širši javnosti, koristila pa bo tudi študentom ekonomskih, poslovno-upravnih in podjetniških fakultet.
Keywords
  • sustainable development
Publication Date
Spring June, 2015
Editor
Andrej Bertoncelj
Publisher
GV založba
ISBN
978-961-247-300-6
Citation Information
Andrej Bertoncelj, Mitja Bervar, Maja Meško, Andrej Naraločnik, et al.. Trajnostni razvoj: Ekonomski, družbeni in okoljski vidiki. Ljubljana(2015) p. 1 - 268
Available at: http://works.bepress.com/vroblek/20/