Skip to main content
Article
Early social intervention as a preventing tool against the social exclusion of deaf youth (Prevencia sociálnej exklúzie nepočujúcej mládeže prostredníctvom včasnej sociálnej intervencie)
Specialny Pedagog Casopis pre specialnopedagogicku teoriu a prax (2014)
  • Tomasz Zacłona
  • Zdzisława Zacłona
Disciplines
Publication Date
2014
Citation Information
Tomasz Zacłona and Zdzisława Zacłona. "Early social intervention as a preventing tool against the social exclusion of deaf youth (Prevencia sociálnej exklúzie nepočujúcej mládeže prostredníctvom včasnej sociálnej intervencie)" Specialny Pedagog Casopis pre specialnopedagogicku teoriu a prax (2014)
Available at: http://works.bepress.com/tomasz_zaclona/3/