Skip to main content
Article
Funkcja turystyczna polskich makro- regionów w świetle kryzysu gospodarczego XXI w. (Tourist functions of Polish macroregions in the light of the economic cr isis of the XXI century)
WSPÓŁCZESNE ZARZ Ą DZANIE Kwartalnik Ś rodowisk Naukowych i Liderów Biznesu (CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders ) (2013)
  • Tomasz Zaclona
  • Agata Niemczyk
Keywords
  • tourist function of regions,
  • economic crisis in 21 -st century,
  • Polish macroregions
Disciplines
Publication Date
Spring 2013
Citation Information
Tomasz Zaclona and Agata Niemczyk. "Funkcja turystyczna polskich makro- regionów w świetle kryzysu gospodarczego XXI w. (Tourist functions of Polish macroregions in the light of the economic cr isis of the XXI century)" WSPÓŁCZESNE ZARZ Ą DZANIE Kwartalnik Ś rodowisk Naukowych i Liderów Biznesu (CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders ) Vol. 1/2013 Iss. 1 (2013)
Available at: http://works.bepress.com/tomasz_zaclona/1/