Skip to main content
Article
Екологізація міжнародного права крізь призму екологічних прав людини | Ecologisation of international law through the prism of environmental human rights
Актуальні проблеми політики (2012)
 • Timur R. Korotkiy, National University "Odessa Law Academy"
Abstract

Короткий Т. Р. Екологізація міжнародного права крізь призму екологічних прав людини / Т. Р. Короткий // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса, 2012. – Вип. 44. – С. 130-143. In the article analyzed the tendencies the ecologisation of international law through the prism of environmental human rights. Characterized the content of environmental-legal norms of international law and relationships of environmental human rights and international environmental law. В статті проаналізовані тенденції екологізації міжнародного права через призму екологічних прав людини. Охарактеризований зміст екологічно-правових норм міжнародного права та взаємозв’язок екологічних прав людини та міжнародного права навколишнього середовища. В статье проанализированы тенденции экологизации международного права с точки зрения экологических прав человека. Охарактеризованы содержание экологически-правовых норм международного права и взаимосвязь экологических прав человека и международного права окружающей среды.

Keywords
 • екологізація,
 • міжнародне право,
 • екологічні права людини,
 • права людини,
 • міжнародне право навколишнього середовища,
 • экологизация,
 • международное право,
 • экологические права человека,
 • права человека,
 • международное право окружающей среды,
 • ecologization international law,
 • ecological human rights,
 • human rights,
 • international environmental law
Publication Date
2012
Citation Information
Timur R. Korotkiy. "Екологізація міжнародного права крізь призму екологічних прав людини | Ecologisation of international law through the prism of environmental human rights" Актуальні проблеми політики Iss. 44 (2012)
Available at: http://works.bepress.com/timur_korotkiy/9/