Skip to main content
Article
Genesis of international legal integration entities and the evolution of international law
Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" (2013)
 • Timur R. Korotkiy, National University "Odessa Law Academy"
Abstract

Characteristics of the international legal personality of integration of formation on the example of the EU are discussed. The questions of the impact of integration processes in the genesis of the subject structure of international law are investigated. The influence on the relationships between the integrations of international law of the XXI century is concluded.

Досліджуються особливості міжнародної правосуб’єктності інтеграційних утворень на прикладі ЄС. Розглянуто питання впливу інтеграційних процесів на генезис суб’єктного складу міжнародного права. Зроблено висновок про вплив міжінтеграційних відносин на зміни в міжнародно-правовій системі та формування глобального права.

Исследуются особенности международной правосубъектности интеграционных образований на примере ЕС. Рассмотрены вопросы влияния интеграционных процессов на генезис субъектного состава международного права. Сделан вывод о влиянии межинтеграционных отношений на международное право ХХІ столетия.

Keywords
 • international legal personality,
 • integrative formations,
 • European Union,
 • global law,
 • міжнародна правосуб’єктність,
 • інтеграційні утворення,
 • Європейський Союз,
 • глобальне право,
 • международная правосубъектность,
 • интеграционные объединения,
 • Европейский Союз,
 • глобальное право
Publication Date
2013
Citation Information
Timur R. Korotkiy. "Genesis of international legal integration entities and the evolution of international law" Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" Vol. 13 (2013)
Available at: http://works.bepress.com/timur_korotkiy/7/