Skip to main content
Article
חופש העיסוק - בין רטוריקה למציאות (Freedom of Occupation:Between Rhetoric and Reality)
משפט וממשל ה 565 (2000)
  • Shulamit Almog, University of Haifa
Abstract

נקודת פתיחה מתבקשת לדיון בחופש העיסוק היא מעמדו ההצהרתי האיתן, שכונן עוד בשנות הבראשית של המשפט הישראלי. באחד מפסקי הדין החשובים הראשונין של בית המשפט העליון, בג"ץ בז'רנו, הוכרז כי "כלל גדול הוא,כי לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או במשלח יד אשר יבחר לעצמו, כל זמן שההתעסקות בעבוד או במשלח-יד אינה אסורה מטעם החוק. כידוע, פסק-דין זה הפך לאחד ממקורות ההתייחסות והציטוט המפורסמים והמרכזיים ביותר במשפטנו, ועל העיקרון הכללי שהוכרז בו חזר חזר בית המשפט פעמים רבות במהלך השנים.

Disciplines
Publication Date
2000
Citation Information
Shulamit Almog. "חופש העיסוק - בין רטוריקה למציאות (Freedom of Occupation:Between Rhetoric and Reality)" משפט וממשל ה 565 (2000)
Available at: http://works.bepress.com/shulamit_almog1/47/