Skip to main content
Article
Gold Nanoparticles Enhanced Electroporation for Mammalian Cell Transfection
Journal of Biomedical Nanotechnology (2014)
  • Yingbo Zu
  • Shuyan Huang
  • Wei-Ching Liao
  • Yang Lu
  • Shengnian Wang, Louisiana Tech University
Publication Date
June 1, 2014
DOI
10.1166/jbn.2014.1797
Citation Information
Yingbo Zu, Shuyan Huang, Wei-Ching Liao, Yang Lu, et al.. "Gold Nanoparticles Enhanced Electroporation for Mammalian Cell Transfection" Journal of Biomedical Nanotechnology Vol. 10 Iss. 6 (2014) p. 982 - 992
Available at: http://works.bepress.com/shengnian-wang/7/