Skip to main content
Article
De seks is hard maar seks (dura sex sed sex). Het arrest K.A. en A.D. tegen België
Panopticon (2005)
  • Serge Gutwirth
  • Paul De Hert
Abstract
Op 17 februari 2005 sprak het Europees Hof van de Rechten van de Mens zich unaniem uit over de zaak van de "sadomasochistische" Mechelse rechter K.A. en één van zijn kompanen, de geneesheer A.D. De verzoekers vangen echter bot want hun klacht tegen hun veroordeling door de Belgische rechters werd door het Straatsburgse Hof afgewezen. Aangezien wij in Panopticon 1998/4 de Belgische uitspraken in deze zaak aan een kritische lectuur hadden onderworpen, hebben wij het Straatsburgse verdict dus met enige terughoudendheid en vrees onder de loep genomen. Op het eerste gezicht leken niet alleen de verzoekers maar ook wijzelf het pleit verloren te hebben. Maar bij nader inzien is dat helemaal niet het geval. Het Hof bevestigt in dit arrest ondubbelzinnig ons standpunt dat de seksualiteit tussen instemmende volwassenen vrij is en deel uitmaakt van eenieders autonomie en handelingsvrijheid. Weliswaar verliezen de verzoekers, maar het recht van de Europese democratische rechtsstaten vaart er o.i. wel bij.
Disciplines
Publication Date
2005
Citation Information
Serge Gutwirth and Paul De Hert. "De seks is hard maar seks (dura sex sed sex). Het arrest K.A. en A.D. tegen België" Panopticon Iss. 3 (2005)
Available at: http://works.bepress.com/serge_gutwirth/36/