Skip to main content
Popular Press
Taaltest voor professoren: tergend, overbodig, populistisch en flamingant
De Juristenkrant (2013)
  • Serge Gutwirth
Abstract
Als alles erop wijst dat de taaltest indruist tegen drie decennia lang gevoerde universitaire politiek van internatio-nalisering; als ze de rechten en de inzet miskent van degenen die al jaren in andere talen lesgeven; als het hoogst twijfelachtig is of zo’n test überhaupt iets zegt over de capaciteit van een docent om goed les te geven in een taal; als de maatregel discriminerend lijkt ten opzichte van het niet bestaan ervan voor het lesgeven in het Nederlands; en als de voorgestelde regeling keihard is en zelfs geen tweede kans voorziet; hoe moeten we die keuze van de Vlaamse gemeenschap om de taaltest in te voeren dan begrijpen?
Disciplines
Publication Date
October 9, 2013
Citation Information
Serge Gutwirth. "Taaltest voor professoren: tergend, overbodig, populistisch en flamingant" De Juristenkrant Vol. 15 (2013)
Available at: http://works.bepress.com/serge_gutwirth/104/