Skip to main content
Popular Press
De taaltest voor professoren : strijdig met dertig jaar beleid zonder, tergend, overbodig en flamingant
www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/09/30/de-taaltest-voor-professoren-strijdig-met-dertig-jaar-beleid-zonder-tergend-over (2013)
  • Serge Gutwirth
Abstract
Indien alles erop wijst dat de taaltest voor professoren indruist tegen drie decennia lang gevoerde universitaire politiek van internationalisering zonder; indien ze de rechten en de inzet miskent van degenen die al jaren in andere talen lesgeven; indien het hoogst twijfelachtig is of zo’n test überhaupt iets zegt over de capaciteit van een docent om goed les te geven in een taal; indien het (niettegenstaande de vrijstelling voor diploma’s bij anderstalige universiteiten) discriminerend lijkt ten opzichte van het niet bestaan ervan voor het lesgeven in het Nederlands en indien de voorgestelde regeling keihard is en zelfs geen tweede kans voorziet; hoe moeten we die keuze van de Vlaamse Gemeenschap om de taaltest in te voeren dan begrijpen ?
Publication Date
September 30, 2013
Citation Information
Serge Gutwirth. "De taaltest voor professoren : strijdig met dertig jaar beleid zonder, tergend, overbodig en flamingant" www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/09/30/de-taaltest-voor-professoren-strijdig-met-dertig-jaar-beleid-zonder-tergend-over (2013)
Available at: http://works.bepress.com/serge_gutwirth/103/