Skip to main content
Book
Problemy zanieczyszczeń komunikacyjnych
(1994)
 • Roman Bereś
 • Bożena Biernat-Oleniacz
 • Marek Brzeżański
 • Tadeusz Zbigniew Dworak
 • Andrzej Heryan
 • Mirosław Janowski
 • Tadeusz Kopta
 • Marian Mazur
 • Robert Oleniacz
 • Konrad Paweł Turzański
Keywords
 • Air Pollution,
 • Air Quality,
 • Road Traffic,
 • Traffic Emissions,
 • Road Transport,
 • Car Engine Emissions,
 • Traffic Flow,
 • Vehicle Emissions,
 • Air Pollutants,
 • Environmental Impact Assessment
Publication Date
December 31, 1994
Editor
K.P. Turzański
Publisher
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ w Krakowie, Biblioteka Monitoringu Środowiska
ISBN
83-86050-09-8
Citation Information
Bereś, R., Biernat-Oleniacz, B., Brzeżański, M., Dworak, T.Z., Heryan, A., Janowski, M., Kopta, T., Mazur, M., Oleniacz, R., & Turzański, K.P. (1994). Problemy zanieczyszczeń komunikacyjnych. Praca zbiorowa pod red. K.P. Turzańskiego. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ w Krakowie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków