Skip to main content
Article
Ksztaltowanie u swoich zawodniokow oraz u siebie integralnej postawy optymalnej gotowosci startowej
Kinesiology and Health Science Faculty Publications
  • Richard D. Gordin, Utah State University
Document Type
Article
Publisher
Akademia Trenerska
Publication Date
6-1-2011
Disciplines
Abstract

Celem prezentacji nie jest pogłębianie dyskusji na temat kondycji polskiego sportu, czy też szukanie przyczyn porażek występu Polaków podczas głównych zawodów. Pragniemy jedynie zwrócić uwagę, na rolę mentalnego przygotowania zawodnika na poziomie mistrzowskim oraz jego praktycznych aspektówi wykorzystanie ich w wieloletnim treningu. Każdy sportowiec musi być gotowy do podjęcia walki sportowejby ją wygrać. Lepsze zrozumienie procesów przedstartowychi startowych, jakie przeżywa zawodnik pozwoli szkoleniowcom zoptymalizować ich metodykę zajęć oraz lepiej dostosować środki treningowe do predyspozycji i możliwości psychofizycznych sportowca uwarunkowanych różnicami indywidualnymi, czego efektem i weryfikacją muszą być, wcześniej czy później lepsze wyniki polskich sportowców na głównych imprezach międzynarodowych.

Citation Information
Gordin, R.D. (2011). How to motivate athletes in either a positive or negative way. In P. Marek (Ed). Ksztaltowanie u swoich zawodniokow oraz u siebie integralnej postawy optymalnej gotowosci startowej. (pp. 28-31).Warsaw, Poland: Akademia Trenerska.