Skip to main content
Article
سلام انتخاب! کجایی؟ آزادی؟
Human Right (2016)
  • Sajjad Khaksari
Abstract
قریب به ۳ سال از آن انتصابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ایران می گذرد، زندانیان در زندان و سرها بر دار و حقوق انسان ها همچنان در بند است. چراکه تغییر در عملکرد یک حاکمیت یا حتی یک انسان، از تغییر در ساختارهای قانون اساسی یا بنیان های فکری اش نشات می گیرد. تغییر یا اصلاح یا بهبود یا هر گونه پیشرفتی اساسی در ایران زمین و خاورمیانه، حاصل نخواهد شد تا آن زمان که قانون اساسی کشور (اصل ناراست ۱۱۰) قدرت خداوندگاری را تنها و تنها به یک شخص (رهبر) هدیه کرده است

پیشرفت یک جامعه در جهت رشد و کمال انسانی اجتماعی در گرو پیشرفت، همیاری، همکاری و هم فکری تمام افراد آن جامعه است نه اینکه به روشی قرون وسطیایی تنها مقام عظمای رهبری پاپ و کاردینال های اطراف اش برای سرنوشت حال و آینده میلیون ها نفر انسان تصمیم سازی خرد و کلان کنند
Publication Date
Winter January 14, 2016
Citation Information
Sajjad Khaksari. "سلام انتخاب! کجایی؟ آزادی؟" Human Right (2016)
Available at: http://works.bepress.com/redbeardsajjad/27/
Creative Commons license
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons CC_BY-NC International License.