Skip to main content
Book
Politologie : základy společenských věd (6. přeprac. dopl. vyd)
Staff Publications
  • Roman DAVID
Document Type
Book
Publication Date
1-1-2007
Publisher
Naklatelství Olomouc
Disciplines
ISBN
9788071820116
Additional Information

1. vyd: Olomouc: FIN, 1995
2. opravené a rozšířené vyd: Olomouc: FIN, 1996
3. přepracované a rozšířené vyd: Olomouc : Naklatelství Olomouc, 1999
4. přeprac. a rozš. vyd: Olomouc : Naklatelství Olomouc, 2000
5. přeprac. a rozš. vyd: Olomouc : Naklatelství Olomouc, 2003
6. přeprac. dopl. vyd: Olomouc : Naklatelství Olomouc, 2007

Citation Information
David, R. (2007). Politologie: základy společenských věd (6. přeprac. dopl. vyd). Olomouc: Naklatelství Olomouc.