Skip to main content
Article
Cina Domnului în lumina corespondenței Sfântului Apostol Pavel cu Biserica din Corint
Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate (2014)
  • Ion Sorin Bora
Abstract
În Joia Pătimirilor Sale Domnul nostru Iisus Hristos a stat la Cină cu ucenicii Săi, a luat pâine și, mulțumind, a frânt și a zis: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi”. Asemenea și paharul, zicând: „Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu”.  Patru pericope scripturistice noutestamentare prezintă aproape cu aceleași cuvinte evenimentul Cinei celei de Taină, dovadă a faptului că la jumătatea secolului I creștin  Liturghia creștină avea o tradiție unitară de origine apostolică.[1] Sfinții Evangheliști Matei, Marcu și Luca nu caută să aducă lămuriri despre felul în care trebuia săvârșită Euharistia, atât de cunoscută creștinilor adunați Duminica să se împărtășeau. De fapt Sfinții Matei și Marcu chiar omit porunca săvârșirii Euharistiei dată ucenicilor de Iisus în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu: „Aceasta (frângerea pâinii) să faceți spre pomenirea Mea”, cu privire la pâine (Lc. 22,19; I Cor. 11,24) iar despre pahar, ca și la pâine, a poruncit (cf. Lc. 22,20): „Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, spre pomenirea Mea”(I Cor. 11,25).
Identitatea Euharistiei cu Trupul și Sângele Domnului era afirmată de Sfinții Apostoli în toate Bisericile. Astfel că îndată după predicile kerigmatice neofiții erau instruiți în vederea primirii cu vrednicie a Sfintelor Taine, între care Euharistia necesita o atenție deosebită. De aceea Sfântul Apostol Pavel este nevoit să atragă atenția corintenilor creștini : „oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar”(I Cor. 11,27-28). Același lucru îl consemnează și Sfântul Apostol Ioan, subliniind că singura cale de a trăi veșnic în Împărăția Cerurilor este împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi”(In. 6,53).


Keywords
  • Cene,
  • Corint,
  • St.PAul,
  • Eucharistic
Disciplines
Publication Date
2014
Citation Information
Ion Sorin Bora. "Cina Domnului în lumina corespondenței Sfântului Apostol Pavel cu Biserica din Corint" Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate Vol. 7 (2014) p. 294 - 301 ISSN: 2067-5577
Available at: http://works.bepress.com/prlectdr_bora/22/