Skip to main content
Contribution to Book
Marknadens intertextualitet: Kulturarv och återbruk 1840–1900
Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal (2016)
  • Peter Leonard
Abstract
The discovery of a hitherto-unknown case of literary plagiarism through computational text mining serves as a background for discussion of the complex processes of canon formation in 19th century Swedish literature.
Keywords
  • sequence alignment,
  • plagiarism,
  • canon
Publication Date
2016
Editor
Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund, Åsa Warnqvist
Publisher
Gidlunds förlag
ISBN
978-91-7844-960-6
DOI
diva2:1032943
Publisher Statement
Med sina gedigna kunskaper, sin inflytelserika forskning samt sin kritiska och essäistiska verksamhet har professor Johan Svedjedal i decennier varit en uppskattad och viktig kraft inom den svenska litteraturvetenskapen. Spänning och nyfikenhet är en hyllning till hans många och betydelsefulla insatser. Boken speglar hans breda och djupa intresse för litteraturen och samhället.

De 36 bidragen i denna festskrift knyter an till Johan Svedjedals många intresseområden. Bland de medverkande finns flera av de främsta namnen inom den svenska litteraturvetenskapen. Här finns artiklar och essäer om förhållandet mellan litteratur och samhälle; om C. J. L. Almqvist, Selma Lagerlöf och P. G. Wodehouse; om biografisk forskning, arkivstudier och databaser; om deckare, resehandböcker och tecknade serier; om narratologiska aspekter av tidsresor och skidtävlingar; om namnet Svedjedal och om när modernismen kom till Vimmerby; om litterära priser, medialisering, digitalisering och läspraktiker; om förlag och bokmarknad samt inte minst om litteratursociologin som fält och metod. Det hela avslutas med en skräcknovell.

Citation Information
Peter Leonard. "Marknadens intertextualitet: Kulturarv och återbruk 1840–1900" MöklintaSpänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal (2016) p. 28 - 36
Available at: http://works.bepress.com/peter_leonard/9/