Skip to main content
Contribution to Book
İnanç, Önyargılar, Tarih ve Dış Politika
Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi (2012)
  • Oğuz Dilek, Assistant Prof. Dr.
Abstract

Bu makalede, karar vericilerin inançlarının ve önyargılarının faydadan gönüllü vazgeçmenin birer örneği veya nedeni olarak irdeleyeceğiz. İnançların ve önyargıların, çoğu durumda optimal dış politika manevrasına engel olduğunu, ama gene de liderler tarafından göz ardı edilemediğini biliyoruz. Bu bilerek irrasyonel olma hali ise, liderlerin yanılgılarından, bir ideolojiye adanmışlıklarından veya bilgisizliklerinden kaynaklanmaz. İrrasyonalitenin bizatihi kendisi, bilinerek tercih edilmektedir. Siyasal liderler ve bazen bireyler, önyargı mefhumunun oynadığı kritik işlevden haberdardır. Ancak onunla topyekûn hesaplaşmak yerine, liderler, onu çoğu halde sürecin içerisine dahil ederler.

(Hakkında) ön-yargı geliştirdiğimiz nesne, ‘ötekidir’. Ötekini yüceltmenin ve itibarsızlaştırmanın bir yolu olarak önyargılar, kimliğimizin de asli unsurudur. Neticede, ötekinin ulusal iddiası itibarsızlaştırılmadan, bizim ulusal iddiamız, değer ve anlam kazanmayacaktır. Bu duruma bir somut vaka olarak da, Ermeni-Türk ilişkilerini bu makale kapsamında inceledik.

Keywords
  • Armenian Genocide,
  • Turkey and Armenia,
  • Modernity and Prejiduce
Publication Date
2012
Editor
Ertan Efegil and Rıdvan Kalaycı
Publisher
Nobel Yayınevi
Citation Information
Oğuz Dilek. "İnanç, Önyargılar, Tarih ve Dış Politika" AnkaraDış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi (2012)
Available at: http://works.bepress.com/oguz_dilek/3/