Skip to main content

About Niklas Selberg

Niklas Selberg är doktorand i civilrätt, särskilt arbetsrätt. Avhandlingen handlar om arbetsgivarbegreppet i svensk gällande arbetsrätt.
Förutom avhandlingen analyserar Selberg rättsliga problem förknippade med s.k. papperslösa arbetstagare och deras (arbets-)rättsliga ställning.
Selberg är medlem av forskarnätverk för arbetsrättare och migrationsforskare samt redaktionsmedlem i den nordiska rättsvetenskapliga tidskriften Retfaerd.
I am a doctoral candidate in private law, particularly labour and employment law.
My doctoral thesis is about the concept of employer in Swedish labour and employment law.
Besides the thesis I write on the topic of undocumented migrants in relation to labour and employment law in Sweden and EU. I am part of a network of scholars engaged in research on undocumentedness in Sweden.
I am a member of the editorial board of Retfaerd - Nordic Journal of Law and Justice. www.retfaerd.org

Positions

Present Doctoral Candidate, Lund University Faculty of Law
to
Present LL.M., Lund University Faculty of Law
to

Disciplines

Law

$
to
Enter a valid date range.

to
Enter a valid date range.


Labour and Employment Law - Arbetsrätt (4)

Labour and Migration Law - Arbetsrätt och migration (7)

Opinion Pieces - Debattartiklar (5)

EU & arbetsrätt (8)