Skip to main content
Article
Penggunaan Kaedah Pengoptimuman Kelompok Zarah dalam Menilai Keboleharapan Analisis Kestabilan Cerun Tanah (In Malay)
Sains Malaysiana (2012)
  • Mohd Raihan Taha
  • Mohammad Khajehzadeh
  • Ahmed El-shafie
Publication Date
2012
Citation Information
Mohd Raihan Taha, Mohammad Khajehzadeh and Ahmed El-shafie. "Penggunaan Kaedah Pengoptimuman Kelompok Zarah dalam Menilai Keboleharapan Analisis Kestabilan Cerun Tanah (In Malay)" Sains Malaysiana Vol. 41 Iss. 7 (2012)
Available at: http://works.bepress.com/mohammad_khajehzadeh/27/