Skip to main content
Article
Editorial of Special Issue in Maintenance
Samane Magazin (2007)
  • Kamran Shahanaghi
  • Mehdi Jafarian
Abstract

یکی از مهمترین عواملی که امروزه می‏تواند بقای سازمان‏ها را تضمین نماید، بهره‏وری است. امروزه لزوم اجرای فرآیندهای افزایش بهره‏وری در بنگاه‏های اقتصادی بر هیچ‏کس پوشیده نیست و این در حالی است که در فضاي رقابت كنوني نگهداری و تعمیرات، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد یک بنگاه اقتصادی، با کاهش هزینه‏های تولید محصول و ارائه خدمات، افزایش قابلیت اطمینان سیستم‏ها، افزایش چابکی، کاهش ریسک، افزایش سرعت در تولید محصول و یا ارائه خدمات و ... سعی در افزایش بهره‏وری در سازمان و یا به صورت کلان‏تر، افزایش بهره‏وری در زنجیره عرضه را دارد. به راستی نگهداری و تعمیرات چیست؟ نگهداری و تعمیرات در ظاهر و در نگاه اول، مفهومی ساده و روشن به نظر می‏رسد در حالی که در باطن خود معنایی عمیق به همراه دارد. چیستیِ نگهداری و تعمیرات چیستیِ یک واژه یا یک مفهوم ساده نیست و به مانند سایر مباحث حوزه مدیریت، تصمیم‏گیری و بهینه‏سازی، درک سیستم است. لذا شناخت مفاهیم، استراتژی‏ها، سیاست‏ها، ارتباطات و بهره‏مندی از انواع تخصص‏های فنی، لزوما به معنای دانستن نگهداری و تعمیرات نیست. همچنان که نگاه جزءگرا بر نگهداری و تعمیرات، ما را از اصل آن دور خواهد نمود، نگاه کل‏گرا نیز ضعف‏های خود را به همرا ه خواهد داشت. ترفندی که امروزه در بنگاه‏های اقتصادی پیشرو و پیشرفته، جهت ایجاد بینش و بصیرت صحیح از نگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار می‏گیرد، استفاده از تیم‏هایی با تخصص‏های متنوع و مورد نیاز است و ماهیتا اجرای سیستم نگهداری و تعمیراتی کامل که تعالی سازمان را به همراه خواهد داشت، جز با استفاده از تیم‏های چند تخصصی، امکان‏پذیر نخواهد بود. چه بسا سازمان‏هایی که با در اختیار داشتن کادر فنی متخصص و مجرب و ابزارهای نرم‏افزاری و سخت‏افزاری کامل و پیشرفته، در پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات که تعالی سازمان را به همراه داشته باشد، ناتوان مانده‏اند. در كلامي ساده هر سيستم توليد كننده كالا و يا ارائه كننده خدمات، نيازمند عوامل و پتانسيل‏هايي است كه ميزان قابليت عمليات آن‏ها،‌ متغيري وابسته به نگهداري و تعميرات است. در اين‏جا لازم است خاطر نشان کنیم که به مانند سایر حوزه‏ها، توسعه پایدارِ نگهداری و تعمیرات را بایستی در گرو توسعه مبتنی بر دانایی دانست و از این رو تحقیق و پژوهش در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. با نگاهی اجمالی به حوزه نگهداری و تعمیرات در جوامع پیشرفته صنعتی خواهیم دید آن‏چه که امروزه برای ایشان در این حوزه حائز اهمیت است، بهینه-سازی نگهداری و تعمیرات است. این بهینه‏سازی، از طریق ایجاد مفاهیم جدید، توسعه و ایجاد استراتژی‏ها و سیاست‏های کامل‏تر و مبتنی بر نگرش سیستمی می‏باشد که کاربردی نمودن این گونه تحقیقات و پژوهش‏ها در بسیاری از صنایع کشور بسیار دشوار و گاها غیر ممکن بوده و نیازمند ایجاد و اصلاح قابلیت‏ها و فرآیندهای بسیار است. لذا گام اول توسعه تحقیق و پژوهش کاربردی در کشور را حل مسائل حال حاضر صنعت کشور می‏دانیم.

Keywords
  • نگهداری و تعمیرات
Publication Date
2007
Citation Information
Kamran Shahanaghi and Mehdi Jafarian. "Editorial of Special Issue in Maintenance" Samane Magazin (2007)
Available at: http://works.bepress.com/mjafarian/19/