Skip to main content
Article
Tillbaka till familjen: privat och offentligt ansvar i den svenska äldreomsorgen
Retfaerd (2014)
  • Mirjam Katzin
Abstract

I Sverige har kommunen ansvar för äldreomsorgen. Den omsorg som utförs av anhöriga är dock en betydande och, till följd av nedskärningar, växande del av äldreomsorgen I Sverige. Denna artikel undersöker på vilket sätt en (re-)privatisering av ansvaret för att tillgodose äldre människors behov har skett, genom att studera och analysera den diskurs som omgärdar frågan om anhörigomsorg för äldre. En ökning av det ansvar som anhöriga tar för omsorgen om äldre innebär framför allt ett ökat åtagande för kvinnor, därför är också rättviseaspekter på omfördelningen relevanta. I artikeln dras slutsatsen att omsorgsansvaret i praktiken tycks ha flyttats tillbaka till familjen genom en förändrad kommunal tillämpning av socialtjänstlagen. Framväxten av speciella stödsystem för anhörigvårdare speglar och förstärker denna förändring. Diskursen om anhörigvårdens positiva sidor används för att rationalisera en politisk förändring som dels innebär en nyliberal utveckling med mindre samhälleligt ansvar, dels en konservativ återgång med ökad betoning på familjevärden.

Keywords
  • välfärd,
  • äldreomsorg,
  • genus
Disciplines
Publication Date
2014
Citation Information
Mirjam Katzin. "Tillbaka till familjen: privat och offentligt ansvar i den svenska äldreomsorgen" Retfaerd Iss. 2 (2014)
Available at: http://works.bepress.com/mirjam_katzin/1/