Skip to main content
Article
Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe langa CCIR
Revista romana de dreptul afacerilor (2017)
  • Mihai Sandru, Center for European Legal Studies
Abstract
Romanian Abstract: Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, de către instanţele arbitrale este un subiect puţin abordat pe de o parte ca urmare a confi denţialităţii sentinţelor arbitrale şi pe de altă parte datorită specifi cului ordinii juridice a Uniunii Europene şi a arbitrajului comercial internaţional. Prezentul articol îşi propune să exemplifi ce interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României aşa cum rezultă din sentinţe arbitrale pronunţate recent.
English Abstract: The interpretation and application of the European Union law, including the caselaw of the Court of Justice of the European Union, by the arbitral tribunals is a subject which is little approached. This is due on the one hand as a result of the confi dentiality of the arbitration awards and on the other hand to the specifi city of the legal order of the European Union and of the International commercial arbitration. This article aims to illustrate the interpretation and application of the European Union law by the International Commercial Arbitration Court attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry as it emerges from the recent arbitration awards.
Keywords
  • arbitration,
  • EU Law
Publication Date
Spring June 28, 2017
Citation Information
Mihai Sandru. "Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe langa CCIR" Revista romana de dreptul afacerilor (2017)
Available at: http://works.bepress.com/mihai-sandru/6/