Skip to main content
Article
Rolul activ al judecatorului, dreptul la un proces echitabil si refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curtii Europene a Drepturilor Omului si exemple din jurisprudenta romaneasca
Revista romana de drept european (2013)
  • Mihai Sandru, Center for European Legal Studies
  • Constantin Mihai Banu, Center for European Legal Studies
  • Dragos Alin Calin, Center for European Law
Abstract
Rezumat: Într-o serie de hotărâri pronunţate până în prezent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că obligaţia de motivare a refuzului cererii de sesizare de către o instanţă judecătorească vizată de art. 267 paragraful al treilea TFUE este primordială, ţinând cont de excepţiile prevăzute în jurisprudenţa CILFIT. Pentru început, articolul descrie contextul rolului activ al judecătorului naţional şi prezintă perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra dreptului la un proces echitabil în situaţia refuzului unei instanţe interne de a sesiza Curtea de Justiţie pentru pronunţarea unei decizii preliminare. Este expusă ulterior pe larg o hotărâre recentă a unei instanţe române privind acţiunea în răspundere împotriva statului, în cazul refuzului unei instanţe române de a adresa o întrebare preliminară. Articolul se încheie cu discutarea a două hotărâri recente provenite de la instanţe române, care ilustrează în sens contradictoriu rolul activ al judecătorului vizat de art. 267 paragraful al treilea TFUE, atunci când acesta respinge o cerere de sesizare a Curţii de Justiţie.
Abstract: By a series of judgments delivered up to the present, the European Court of Human Rights held that the duty to state reasons concerning the refusal to seek a preliminary ruling, which is incumbent upon a court covered by Article 267(3) TFEU that has to take into account the exceptions provided for in the CILFIT case-law, is crucial. Firstly, the paper describes the framework of active role played by the national judge and presents the perspective of the European Court of Human Rights concerning the right to a fair trial when a refusal of a national court to make a preliminary reference to the Court of Justice arises. Then, a recent judgment of a Romanian court concerning proceedings for liability against the State in the framework of refusal of a Romanian court to seek a preliminary reference is examined at length. The article ends by discussing two recent judgments originating from Romanian courts aimed to point out contradictory trends concerning the active role that the judge covered by Article 267(3) TFEU has to play when rejecting a request to refer preliminary questions to the European Court of Justice.
Keywords
  • preliminary reference,
  • refusal to seek a preliminary ruling from the Court of Justice,
  • Article 267(3) TFEU,
  • active role of the judge,
  • right to a fair trial,
  • European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights,
  • Romania
Disciplines
Publication Date
Fall September 1, 2013
Citation Information
Mihai Sandru, Constantin Mihai Banu and Dragos Alin Calin. "Rolul activ al judecatorului, dreptul la un proces echitabil si refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curtii Europene a Drepturilor Omului si exemple din jurisprudenta romaneasca" Revista romana de drept european Vol. 2013 Iss. 3 (2013) p. 137 - 160 ISSN: 2068-8083
Available at: http://works.bepress.com/mihai-sandru/5/