Skip to main content
Article
Reflecţii privind solutionarea diferendelor in domeniul sanatatii prin arbitraj: Experienţe Romanesti
Curierul Judiciar (2016)
  • Mihai Sandru, Center for European Legal Studies
Abstract
English Abstract: This article aims to empirically investigate and to methodologically highlight the role of arbitration in health disputes. For the time being, the arbitration in medical field is not fully shaped among the arbitration activities (as it is the case for the arbitration in the field of internet domains). The research is rather an opportunity to see what are the advantages and disadvantages of resorting to arbitration in the medical field. In the first part of the article the meaning of "health/medical domain" will be defined and then the arbitration practice in Romania will be analysed.

Romanian Abstract: Articolul îşi propune să cerceteze empiric şi să evidenţieze metodologic rolul arbitrajului în litigiile care se circumscriu domeniului sănătăţii. Acest domeniu nu este o ramură distinctă, pe deplin conturată, între activităţile arbitrale (cum ar fi arbitrajul în materia domeniilor de internet), aceasta este o oportunitate pentru a observa care sunt avantajele şi dezavantajele recurgerii la arbitraj în domeniul medical. În prima parte a articolului vom delimita chiar înţelesul expresiei "domeniul sănătăţii", iar apoi vom analiza practica arbitrală din România.
Keywords
  • Arbitration,
  • Arbitration in Health Disputes,
  • Advantages and Disadvantages of Arbitration,
  • Romania
Publication Date
Fall October 1, 2016
Citation Information
Mihai Sandru. "Reflecţii privind solutionarea diferendelor in domeniul sanatatii prin arbitraj: Experienţe Romanesti" Curierul Judiciar (2016)
Available at: http://works.bepress.com/mihai-sandru/4/