Skip to main content
Unpublished Paper
Att göra skillnad: Maskuliniteter i den internationella humanitärrätten och ICRC:s film ”International Humanitarian Law: A Universal Code"
(2012)
  • Matilda Arvidsson, Lund University
Abstract

I detta paper analyserar jag maskuliniteter i relation till den internationella humanitärättens (IHL) materiella innehåll som sådant samt i relation till ICRC:s tolkning och framställning av IHL i filmen ”International humanitarian law: A universal code”. Analysen utgår från Connells Masculinities, Pettmans Worlding Women, samt antar ett intersektionellt perspektiv i analysen av över/underordning av maskuliniteter i relation till kön, genus och hudfärg.

Utifrån den analys som jag gör i papret menar jag att det är möjligt att identifiera hur en rad olika maskuliniteter konstrueras i och genom den materiella rätten (IHL), samt hur dessa synliggörs i filmen på ett sätt som tydligt pekar på över/underordning av maskuliniteter i en (post)kolonial kunskapsproduktion som ICRC och filmen är en del av.

Publication Date
2012
Citation Information
Matilda Arvidsson. "Att göra skillnad: Maskuliniteter i den internationella humanitärrätten och ICRC:s film ”International Humanitarian Law: A Universal Code"" (2012)
Available at: http://works.bepress.com/matilda_arvidsson/28/