Skip to main content
Presentation
Carl Schmitt och ocupationsrättens politiska teologi
Carl Schmitt Symposium, University of Gothenburg (2011)
  • Matilda Arvidsson, Lund University
Abstract

Syftet med detta paper är att (1) visa på hur Carl Schmitts formuleringar kring politisk teologi är relevanta för beskriva och förstå samtida folkrättsliga problem och inomrättsliga debatter, (2) på vilket sätt en läsning av Schmitt kan vara vägledande för att lösgöra sig från dessa, samt (3) vilken potential som kan frigöras när man förstår rätten i politisk-teologiska termer.

Det rättsområde som jag vardagligen arbetar med är den internationella ockupationsrätten, och min analys av (folk)rätten är därför hämtad därifrån. Jag kommer att argumentera för en förståelse av den internationella ockupationsrätten såsom grundad i en eskatologisk-messiansk politisk teologi. Utan att fullt ut anamma Schmitts förståelse av (folk)rätten, utgår jag från och använder mig av hans formuleringar kring politisk teologi, så som den kommer till uttryck i ett av hans mest kända och oftast refererade verk: Politische Theologie. Den eskatologisk-messianska teologi som jag menar opererar såsom en politisk teologi i och genom ockupationsrätten härleder jag framförallt till aposteln Paulus brev till församlingarna i Tessalonike, Korint och Rom. Genom en Schmittsk/Paulinsk politisk-teologisk förståelse av den internationella ockupationsrätten blir det möjligt att beskriva spänningen mellan preservation och transformation i ockupationsrätten såsom interdependent och immanent. Slutligen är det möjligt genom den läsning jag gör i denna essä att se hur Schmitts teoretisering av grundläggande begrepp där rätt/politik/religion sammanfaller, med utgångspunkt i Politische Theologie, gör det möjligt att beskriva rättsliga ’paradoxer’ eller ’inkoherenser’ såsom immanenta, som något annat än problem som måste överkommas av rättsvetenskapen, och istället såsom bärare av en immanent politisk och teologisk potential som gör rätten till ett möjligt verktyg för förändring.

Publication Date
Fall November 17, 2011
Citation Information
Matilda Arvidsson. "Carl Schmitt och ocupationsrättens politiska teologi" Carl Schmitt Symposium, University of Gothenburg (2011)
Available at: http://works.bepress.com/matilda_arvidsson/25/