Skip to main content
Thesis
Odnos žrtve i milosti u oblicima obožavanja i postizanja mira
(2013)
  • Matija Kovačević
Abstract
Žrtva je jedan od najrasprostranjenijih pojmova diljem svjetskih kultura. Prisutan je u sekularnom i religijskom rječniku, svakodnevnim i izvanrednim prilikama, privatnoj i javnoj sferi. U skladu s time, neki oblik žrtvenog rituala našao se u praktički svim svjetskim kulturama i tradicijama. Iako umanjeni i promijenjenih oblika, ni danas nisu nestali iz čovječanstva, a u prošlosti su sačinjavali uobičajeni dio svakodnevnog života. Svrha žrtvenih rituala bila je raznovrsna, ali jedan od najčešćih motiva kojim su bili prožeti jest pomirenje s božanstvom, zajedno s izbjegavanjem kazne i osiguranjem života i sigurnosti pojedincu i/ili svijetu. S druge strane, koncept milosti i milosrđa nije tako čest. Doktrinalno se (s često znatnim značenjskim razlikama) pojavljuje samo u većim svjetskim religijama poput judaizma, kršćanstva, islama, hinduizma, budizma i džainizma, ali moguće je iščitati njegove pojave i u žrtvenim ritualima koji svojim oblicima i narativima impliciraju manji ulog čovječanstva, a veći ulog božanstva u procesima postizanja mira. Cilj ovog rada je proučiti kakvi su odnosi pojmova žrtve i milosti u javnom i privatnom obožavanju, kako štovatelj shvaća značenje i odnos tih dvaju pojmova i na što se više oslanja kada pristupa božanstvu i traži pomirenje s istim. Za tu svrhu, uspoređeno je nekoliko primjera iz različitih kultura: babilonska pokora, žrtveno štovanje Neba u Kini, izraelsko Svetište, rimski pax deorum, asteške ljudske žrtve u usporedbi sa shvaćanjem i praksom Inka, i slučaj ceremonijalnog masakra religijskih disidenata u Parizu 16. stoljeća. Korištenjem prikladnih kvalitativnih metoda (Alasuutari), analitičko-komparativne metode i tekstualne analize, zajedno s primjenom teorijâ simboličke i interpretativne antropologije (Geertz), hermeneutike (Ricoeur), refleksivne etnografije (Davies) i kognitivne antropologije (Strauss & Quinn) prikazan je – na temelju dostupnih povijesnih, etnografskih i religijskih dokumenata – odnos ovih dvaju pojmova u religijskim shvaćanjima i činovima čovjeka. U primjerima u kojima je to bilo moguće, jezgrovito su analizirane i socijalne implikacije ovih vjerovanja, u odgovoru na pitanje: kako određeno shvaćanje odnosa žrtve i milosti u postizanju mira motivira društveno ponašanje. For English (extended) abstract, see: http://works.bepress.com/matija_kovacevic/3/
Keywords
  • žrtva,
  • milost,
  • pomirenje,
  • obožavanje,
  • ritual
Publication Date
Summer July, 2013
Citation Information
Matija Kovačević. "Odnos žrtve i milosti u oblicima obožavanja i postizanja mira" (2013)
Available at: http://works.bepress.com/matija_kovacevic/5/
Creative Commons license
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons CC_BY-NC-ND International License.