Skip to main content
Article
Призначення дати виборів до органів публічної влади з підстав політичної доцільності
Вісник Центральної виборчої комісії (2012)
  • Maryana V. Afanasyeva
Abstract
Призначення виборів – це обов’язкова відправна точка процесу виборів, яка дає старт усій діяльності, пов’язаній з їх організацією та проведенням. Це дії уповноваженого органу держави, формалізовані в акті, яким у встановленому Конституцією або законом порядку проголошується дата проведення голосування. Назначение выборов - это обязательное отправная точка процесса выборов, которая дает старт всей деятельности, связанной с их организацией и проведением. Это действия уполномоченного органа, формализованные в акте, которым в установленном Конституцией или законом порядке объявляется дата проведения голосования. Purpose of elections - a required starting point of the electoral process, which launches all activities relating to their organization and holding. This action of authorized body of the State, formalized in the act which established in the Constitution or the law declared date of voting.
Keywords
  • вибори,
  • виборча інженерія,
  • виборчий процес,
  • избирательный процесс,
  • выборы,
  • избирательная инженерия,
  • elections,
  • electoral engineering,
  • electoral process
Publication Date
2012
Citation Information
Maryana V. Afanasyeva. "Призначення дати виборів до органів публічної влади з підстав політичної доцільності" Вісник Центральної виборчої комісії Iss. 3 (2012)
Available at: http://works.bepress.com/maryana_afanasyeva/6/