Skip to main content
Article
Доктрина "політичного питання" в українському виборчому праві
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. (2013)
 • Maryana V. Afanasyeva
Abstract
Стаття розкриває проблематику взаємодії політики та права у сучасному виборчому праві України. Зазначаються загальні засади політичної юриспрупреднції як методологічного підходу до пізнання конституціно-правових явищ та процесів. Наводяться приклади застосування доктрини "політичного питання" до виборчої сфери в Україні. Звертається увага на подекуди суб'єктивістський характер діяльності з розробки українського виборчого законодавства.
Keywords
 • вибори,
 • виборче право,
 • доктрина "політичного питання",
 • політична доцільність,
 • політична юриспруденція,
 • прагматизм,
 • выбори,
 • избирательное право,
 • доктрина "политического вопроса",
 • политическая целесообразность,
 • политическая юриспруденция,
 • election,
 • electoral law the doctrine of «political question»,
 • political advisability,
 • political jurisprudence,
 • pragmatism
Publication Date
2013
Citation Information
Maryana V. Afanasyeva. "Доктрина "політичного питання" в українському виборчому праві" Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. Vol. 13 (2013)
Available at: http://works.bepress.com/maryana_afanasyeva/11/