Skip to main content
Article
Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på EU-domstolens proportionalitetsbedömning
Svensk Skattetidning (2012)
  • Maria Hilling, Lund University
Keywords
  • proportionalitetsprincipen,
  • principle of proportionality,
  • free movement law,
  • proportionalitetsbedömning,
  • SIAT,
  • legal certainty,
  • rättssäkerhet
Publication Date
December 1, 2012
Publisher Statement
Reproduced with the permission of Norstedts Juridik
Citation Information
Maria Hilling. "Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på EU-domstolens proportionalitetsbedömning" Svensk Skattetidning Iss. 10 (2012)
Available at: http://works.bepress.com/maria_hilling/10/