Skip to main content
Article
Prekmurje Grammar as a Source of Slavic Comparative Material
Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies (2009)
 • Marc L Greenberg, University of Kansas
Abstract

SLV: Prispevek, predstavljen kot referat na 16. bienalnem simpoziju o južnoslovanskih jezikih, zago-varja objavo Pavlove rokopisne prekmurske slovnice Vend nyelvtan, dokončane l. 1942. Čeprav je prvotni namen slovnice, tj. uveljavitev pokrajinskega knjižnega jezika, zastarel, rokopis ponuja in¬formacije o posebnem ustroju prekmurščine in je s tem tudi dragocen vir za tipološke, primerjalne in zgodovinske študije slovanskih jezikov. ENG: The paper, which was prepared for and delivered at the 16th Biennial Balkan and South Slavic Conference in Banff, Canada, makes the case for the publication of the 1942 Prekmurje Slovene grammar in manuscript, Avgust Pavel’s Vend nyelvtan, not for the purpose of reviving a competing literary language, but as a useful source of information for typological, comparative and historical studies of the Slavic languages.

Keywords
 • Mura River dialect,
 • Slovenian language,
 • language contact,
 • Hungarian,
 • subordination,
 • complex constructions,
 • complementizers,
 • epistemology in grammar,
 • sound change,
 • linguistic geography
Publication Date
2009
Citation Information
Marc L Greenberg. "Prekmurje Grammar as a Source of Slavic Comparative Material" Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies Vol. 7 (2009)
Available at: http://works.bepress.com/marc_l_greenberg/13/