Skip to main content
Article
Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans
Juridisk Publikation (2012)
  • Linnéa Wegerstad, Lund University
Abstract

Våren 2012 arrangerade Juridisk Publikation i Lund en paneldebatt på temat ”BDSM och samtycke” som jag fick förmånen att moderera. Debatten utgick från det så kallade Malmöfallet som rör åtal för misshandel i samband med BDSM-utövning. Denna artikel tar avstamp i den fråga som fick avsluta debatten, nämligen om detta uppmärksammade fall har diskuterats klart. Min ståndpunkt är att genom fallet väcktes flera principiellt viktiga frågor som bör dryftas vidare. Dessa spörsmål, som rör hur sexuella praktiker som kan utgöra straffrättsligt relevant våld hanteras i straffrätten, vill jag synliggöra genom den här artikeln. Inledningsvis ges en redogörelse för samtyckes ansvarsbefriande verkan i straffrättslig mening, samt de frågor jag ställer och det material som har använts. Artikeln är därefter uppdelad i tre delar. I den första delen analyseras hur ett giltigt samtycke konstrueras teoretiskt och i den rättsliga praktiken. Den andra delen rör försvarlighetsbedömningen, det vill säga frågan om var gränsen för ett samtyckes ansvarsbefriande verkan går. Slutligen diskuteras om BDSM kan jämföras med sport och lek inom ramen för social adekvans.

Publication Date
2012
Citation Information
Linnéa Wegerstad. "Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans" Juridisk Publikation Iss. 2 (2012)
Available at: http://works.bepress.com/linnea_wegerstad/6/