Skip to main content
Article
Els nous reptes de la justícia gratuïta: la arribada a Catalunya de immigració econòmica” (Los nuevos retos de las justicia gratuita: la llegada a Cataluña de inmigración económica
Boletín del Ilustre Consejo de Abogados de Cataluña (2005)
  • Josep Cañabate, Universitat Autonoma de Barcelona
Disciplines
Publication Date
May, 2005
Citation Information
Josep Cañabate. "Els nous reptes de la justícia gratuïta: la arribada a Catalunya de immigració econòmica” (Los nuevos retos de las justicia gratuita: la llegada a Cataluña de inmigración económica" Boletín del Ilustre Consejo de Abogados de Cataluña (2005)
Available at: http://works.bepress.com/josep_canabate/1/