Skip to main content
Article
Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji
E-mentor (2009)
  • Dariusz Jemielniak, Kozminski University
  • Dominika Latusek, Kozminski University
  • Andrzej K. Koźmiński, Kozminski University
Abstract
Niniejsze opracowanie ma charakter przeglądowy i przybliża problematykę kultury organizacji w teorii organizacji i zarządzania. Opisuje różne podejścia do tematyki kultury, realne implikacje wpływu kultury na zarządzanie, a także oddziaływanie różnych subkultur na organizacje. Przedstawia także podstawowe problemy związane z etnocentryzmem i stereotypizacją kulturową w zarządzaniu, a także odnosi się do możliwości zmiany kulturowej. Artykuł podsumowuje również praktyczne zalecenia, wynikające ze współczesnej wiedzy na temat kultury organizacji, a skierowane do profesjonalistów.
Keywords
  • kultura organizacji
Publication Date
2009
Citation Information
Koźmiński, Andrzej K., Jemielniak, Dariusz i Latusek, Dominika (2009) Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, e-mentor, nr 3(30), str. 4-13