Skip to main content
Article
Menedżerowie w oczach informatyków
Prakseologia (2007)
  • Dariusz Jemielniak, Kozminski University
Abstract
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki jakościowej, etnograficznej analizy relacji menedżerowie-programiści w projektach informatycznych. Opisuje percepcję przełożonych w oczach informatyków.
Keywords
  • informatycy w organizacjach,
  • kultura zawodowa programistów
Publication Date
2007
Citation Information
Jemielniak, Dariusz (2007) Menedżerowie w oczach informatyków, Prakseologia, nr 147, str. 189-207