Skip to main content
Article
Kultura – odkrywana czy konstruowana?
Master of Business Administration (2002)
  • Dariusz Jemielniak, Kozminski University
Abstract
Artykuł przedstawia pokrótce zagadnienie odkrywania i konstruowania kultury. Broni tezy społecznego konstruktywizmu, zgodnie z którą kultura ma charakter performatywny, a nie ostensywny (jest konstruowana, a nie odkrywana przez badacza).
Keywords
  • kultura organizacji,
  • kultura performatywna
Publication Date
2002
Citation Information
Jemielniak, Dariusz (2002) Kultura – odkrywana czy konstruowana? Master of Business Administration, nr 2(55), str. 28-30