Skip to main content
Article
W obronie biurokracji
Master of Business Administration (2010)
  • Dariusz Jemielniak, Kozminski University
Abstract
Niniejszy artykuł stara się obronić prowokacyjną tezę, iż biurokracja jest jedną z najbardziej naturalnych form organizacji pracy i posiada liczne korzyści, zwłaszcza skonfrontowana z nowoczesnymi metodami zarządzania, opierającymi się na kontroli normatywnej.
Keywords
  • biurokracja,
  • organizacja biurokratyczna,
  • postbiurokracja
Publication Date
2010
Citation Information
Jemielniak, Dariusz (2010) W obronie biurokracji, Master of Business Administration, nr 2(103) str. 72-79