Skip to main content
Contribution to Book
Organizacyjne uczenie się w sytuacji kryzysu
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji (2008)
  • Jarema Batorski
Abstract
Sytuacja kryzysowa stwarza możliwości odnawiających zmian, które w innych okolicznościach byłyby niemożliwe do przeprowadzenia. Badacze zarządzania wskazują jednak zarówno na znaczenie kryzysu organizacyjnego dla uczenia się, jak i na wagę uczenia się w przedsiębiorstwie tkwiącym w kryzysie.
Disciplines
Publication Date
2008
Editor
Aldona Glińska-Neweś
Publisher
TNOiK Dom Organizatora
ISBN
978-83-7285-403-2
Citation Information
Jarema Batorski. „Organizacyjne uczenie się w sytuacji kryzysu”. Toruń. Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji (2008), 45-55