Skip to main content
Other
Wewnętrzny łańcuch innowacyjności: zarządzanie wiedzą
(2013)
  • Jarema Batorski
Abstract
Na podstawie badań empirycznych, które objęły przedsiębiorstwa turystyczne na obszarze województw małopolskiego i śląskiego (projekt badawczy pt. „Zarządzanie innowacyjnym łańcuchem turystyki regionalnej” realizowany w latach 2010-2013 w Katedrze Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk - grant nr N N 115 321339), ustalono między innymi charakterystyki opisowe rozkładu zmiennych obrazujących zarządzanie wiedzą oraz transfer wiedzy - intensywność wymiany znaczących informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami lokalnego otoczenia biznesu turystycznego z ważnymi dla niego interesariuszami w regionie. Charakterystyki opisowe rozkładu tych zmiennych sugerują konieczność doskonalenia zarządzania, a także zwiększania intensywności wymiany znaczących informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami otoczenia lokalnego.
Disciplines
Publication Date
2013
Citation Information
Jarema Batorski. „Wewnętrzny łańcuch innowacyjności: zarządzanie wiedzą” (2013)