Skip to main content
Article
Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania
Personel (1998)
  • Jarema Batorski
Abstract
W coraz bardziej burzliwym otoczeniu organizacje są zainteresowane nowymi sposobami osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach duże znaczenie uzyskała koncepcja organizacji uczącej się. Koncepcja organizacji świadomie borykającej się ze zmianą i wskutek tego nieustannie uczącej się została wprowadzone jako pewien ideał, propozycja mająca zapewniać efektywność. Przedsiębiorstwo uczące się jest w stanie zauważyć własne ograniczenia i wyzwania przyszłości. W zależności od okoliczności stale uczy się myśleć po nowemu. Pyta o nowe treści i rozumie, że otwartość na uczenie się jest źródłem sukcesu.

Disciplines
Publication Date
1998
Citation Information
Jarema Batorski. „Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania”. Personel, t. 51, nr 6 (1998), 54-56