Skip to main content
Article
Diagnozowanie organizacji uczącej się
Personel (1998)
  • Jarema Batorski
Abstract
Metoda przedstawiona w artykule służy do diagnozowania zdolności organizacji do uczenia się. Umożliwia uzyskanie informacji na temat sześciu obszarów diagnozy, jak również zespołową ocenę poszczególnych dziedzin w przyjętej skali punktowej.
Disciplines
Publication Date
1998
Citation Information
Jarema Batorski. „Diagnozowanie organizacji uczącej się”. Personel, t. 56, nr 11 (1998), 28-31