Skip to main content
Contribution to Book
Polski sektor turystyczny w okresie globalnego kryzysu gospodarczego
Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski (2014)
  • Małgorzata Bednarczyk
  • Jarema Batorski
Abstract
Globalny kryzys gospodarczy już w 2008 r. w znaczącym stopniu wpłynął na popyt na usługi turystyczne w Europie. Ucierpiał także sektor turystyczny w Polsce. Przedstawione jego charakterystyki w okresie globalnego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010 pozwoliły naszkicować niektóre jego skutki związane z naturalną wrażliwością turystyki na zmiany ekonomiczne i wydarzenia katastroficzne oraz polityczne. Od 2011 roku nastąpiło nieznaczne poprawienie się sytuacji - zarówno w odniesieniu do rynku europejskiego, jak i polskiego.

Disciplines
Publication Date
2014
Editor
Małgorzata Bednarczyk, Marta Najda-Janoszka
Publisher
CeDeWu
ISBN
978-83-7556-655-0
Citation Information
Małgorzata Bednarczyk, Jarema Batorski. „Polski sektor turystyczny w okresie globalnego kryzysu gospodarczego”. Warszawa. Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski (2014), 29-38