Skip to main content
Book
Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht
(2000)
  • Jan M Smits
  • Sophie Stijns
Abstract
Juristen worden dagelijks geconfronteerd met onvolkomen contracten. Het aantal overeenkomsten met tekortkomingen, ook in internationale handelsedities, levert dagelijks kopzorgen voor advocaten, notarissen en magistraten. Een aantal eminente juristen heeft deze problematiek op een scherpe en innovatieve wijze geanalyseerd vanuit het Belgische en Nederlandse verbintenissenrecht. Dit handige boek concentreert zich op een bespreking van contractuele remedies. Deze term behoort niet tot de traditionele contractenrechtelijke terminologie, maar het gebruik ervan heeft als voordeel dat daarmee diverse acties kunnen worden aangeduid die toekomen aan contractanten in geval van een teleurstellende overeenkomst. Nakoming, ontbinding, schadevergoeding, wilsgebreken, opschorting, en onvoorziene omstandigheden worden aldus onder een noemer gebracht. Daarvoor bestaat reden omdat deze acties onderling nauw samenhangen en slechts in een alomvattende bespreking op juiste wijze kunnen worden geanalyseerd. De mix van algemeen en bijzonder maakt de bundel tot een standaardwerk voor zowel wetenschappelijk als praktisch geïnteresseerde lezers. Dit boek is dan ook onmisbaar voor iedere jurist die op een professionele wijze bezig is met het contractrecht.
Keywords
  • Breach of contract
Disciplines
Publication Date
2000
Publisher
Intersentia
Citation Information
Jan M Smits and Sophie Stijns. Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht. Antwerpen-Groningen(2000)
Available at: http://works.bepress.com/jan_smits/98/