Skip to main content
Book
Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen
(1999)
  • Jan M Smits
Abstract
De contractant die wordt teleurgesteld in een door hem gesloten overeenkomst, heeft niet zelden de keuze tussen verschillende acties om de overeenkomst aan te tasten of schadevergoeding te krijgen. De onderlinge verhouding tussen deze acties is niet steeds even duidelijk.

In dit boek wordt ingegaan op de verhouding tussen de vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling en de mogelijkheid om ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding wegens niet nakoming te verkrijgen. Daartoe wordt niet alleen de vraag aan de orde gesteld wanneer zowel een beroep kan worden gedaan op dwaling als op 'wanprestatie' (of slechts op een van beide), maar worden ook de rechtsgevolgen van beide acties met elkaar vergeleken.
Keywords
  • Contract law,
  • Mistake,
  • Breach of contract
Disciplines
Publication Date
1999
Publisher
Tjeenk Willink
Citation Information
Jan M Smits. Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen. Zwolle(1999)
Available at: http://works.bepress.com/jan_smits/97/